kqxs-mt-ngay

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 53 51 49
Giải bảy 104 289 708
Giải sáu 5427
4149
4787
4822
5584
6544
3608
8278
4253
Giải năm 2912 4376 8356
Giải tư 55975
98697
85379
95927
17079
11118
97364
30169
83006
66617
58869
59457
65198
45556
89093
74942
76366
57002
77578
62525
42725
Giải ba 19226
93816
16208
58707
61325
31658
Giải nhì 90069 54275 56109
Giải nhất 47367 50509 11303
Đặc biệt 338253 770573 299241
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4; 6;7;8;9; 2;3;8;8;9;
1 2;6;8; 7;
2 6;7;7; 2; 5;5;5;
3
4 9; 4; 1; 2;9;
5 3; 3; 1;6;7; 3;6;8;
6 4;7;9; 9;9; 6;
7 5;9;9; 3; 5;6; 8;8;
8 7; 4;9;
9 7; 8; 3;
KQXSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 13/05/2020
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 53 51 49
Giải bảy 104 289 708
Giải sáu 5427
4149
4787
4822
5584
6544
3608
8278
4253
Giải năm 2912 4376 8356
Giải tư 55975
98697
85379
95927
17079
11118
97364
30169
83006
66617
58869
59457
65198
45556
89093
74942
76366
57002
77578
62525
42725
Giải ba 19226
93816
16208
58707
61325
31658
Giải nhì 90069 54275 56109
Giải nhất 47367 50509 11303
Đặc biệt 338253 770573 299241
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4; 6;7;8;9; 2;3;8;8;9;
1 2;6;8; 7;
2 6;7;7; 2; 5;5;5;
3
4 9; 4; 1; 2;9;
5 3; 3; 1;6;7; 3;6;8;
6 4;7;9; 9;9; 6;
7 5;9;9; 3; 5;6; 8;8;
8 7; 4;9;
9 7; 8; 3;
KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 12/05/2020
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 53 51 49
Giải bảy 104 289 708
Giải sáu 5427
4149
4787
4822
5584
6544
3608
8278
4253
Giải năm 2912 4376 8356
Giải tư 55975
98697
85379
95927
17079
11118
97364
30169
83006
66617
58869
59457
65198
45556
89093
74942
76366
57002
77578
62525
42725
Giải ba 19226
93816
16208
58707
61325
31658
Giải nhì 90069 54275 56109
Giải nhất 47367 50509 11303
Đặc biệt 338253 770573 299241
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4; 6;7;8;9; 2;3;8;8;9;
1 2;6;8; 7;
2 6;7;7; 2; 5;5;5;
3
4 9; 4; 1; 2;9;
5 3; 3; 1;6;7; 3;6;8;
6 4;7;9; 9;9; 6;
7 5;9;9; 3; 5;6; 8;8;
8 7; 4;9;
9 7; 8; 3;
KQXSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/05/2020
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 53 51 49
Giải bảy 104 289 708
Giải sáu 5427
4149
4787
4822
5584
6544
3608
8278
4253
Giải năm 2912 4376 8356
Giải tư 55975
98697
85379
95927
17079
11118
97364
30169
83006
66617
58869
59457
65198
45556
89093
74942
76366
57002
77578
62525
42725
Giải ba 19226
93816
16208
58707
61325
31658
Giải nhì 90069 54275 56109
Giải nhất 47367 50509 11303
Đặc biệt 338253 770573 299241
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4; 6;7;8;9; 2;3;8;8;9;
1 2;6;8; 7;
2 6;7;7; 2; 5;5;5;
3
4 9; 4; 1; 2;9;
5 3; 3; 1;6;7; 3;6;8;
6 4;7;9; 9;9; 6;
7 5;9;9; 3; 5;6; 8;8;
8 7; 4;9;
9 7; 8; 3;
KQXSMT Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/05/2020
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 53 51 49
Giải bảy 104 289 708
Giải sáu 5427
4149
4787
4822
5584
6544
3608
8278
4253
Giải năm 2912 4376 8356
Giải tư 55975
98697
85379
95927
17079
11118
97364
30169
83006
66617
58869
59457
65198
45556
89093
74942
76366
57002
77578
62525
42725
Giải ba 19226
93816
16208
58707
61325
31658
Giải nhì 90069 54275 56109
Giải nhất 47367 50509 11303
Đặc biệt 338253 770573 299241
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4; 6;7;8;9; 2;3;8;8;9;
1 2;6;8; 7;
2 6;7;7; 2; 5;5;5;
3
4 9; 4; 1; 2;9;
5 3; 3; 1;6;7; 3;6;8;
6 4;7;9; 9;9; 6;
7 5;9;9; 3; 5;6; 8;8;
8 7; 4;9;
9 7; 8; 3;
KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 09/05/2020
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 53 51 49
Giải bảy 104 289 708
Giải sáu 5427
4149
4787
4822
5584
6544
3608
8278
4253
Giải năm 2912 4376 8356
Giải tư 55975
98697
85379
95927
17079
11118
97364
30169
83006
66617
58869
59457
65198
45556
89093
74942
76366
57002
77578
62525
42725
Giải ba 19226
93816
16208
58707
61325
31658
Giải nhì 90069 54275 56109
Giải nhất 47367 50509 11303
Đặc biệt 338253 770573 299241
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4; 6;7;8;9; 2;3;8;8;9;
1 2;6;8; 7;
2 6;7;7; 2; 5;5;5;
3
4 9; 4; 1; 2;9;
5 3; 3; 1;6;7; 3;6;8;
6 4;7;9; 9;9; 6;
7 5;9;9; 3; 5;6; 8;8;
8 7; 4;9;
9 7; 8; 3;
KQXSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 08/05/2020
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
Giải tám 53 51 49
Giải bảy 104 289 708
Giải sáu 5427
4149
4787
4822
5584
6544
3608
8278
4253
Giải năm 2912 4376 8356
Giải tư 55975
98697
85379
95927
17079
11118
97364
30169
83006
66617
58869
59457
65198
45556
89093
74942
76366
57002
77578
62525
42725
Giải ba 19226
93816
16208
58707
61325
31658
Giải nhì 90069 54275 56109
Giải nhất 47367 50509 11303
Đặc biệt 338253 770573 299241
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4; 6;7;8;9; 2;3;8;8;9;
1 2;6;8; 7;
2 6;7;7; 2; 5;5;5;
3
4 9; 4; 1; 2;9;
5 3; 3; 1;6;7; 3;6;8;
6 4;7;9; 9;9; 6;
7 5;9;9; 3; 5;6; 8;8;
8 7; 4;9;
9 7; 8; 3;

Cảm ơn các bạn đã truy cập vào website kqxsmb.vn của chúng tôi

Sau đây là kết quả xổ số ngày 14/05/2020 nhanh nhất và chính xác nhất của website chúng tôi, mời các bạn theo dõi :

- Xin chúc mừng chủ nhân của tờ vé số 338253, 770573, 299241, đã trúng giải đặc biệt trị giá 500 triệu đồng. Quý khách sẽ trúng giải phụ đặc biệt trị giá 25 triệu đồng nếu kí hiệu trên vé không trùng với những kí hiệu trên.

- Quý khách hàng sở hữu tờ vé số 47367, 50509, 11303, sẽ trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng.

- Giải nhì trị giá 5 triệu đồng gồm các vé có dãy số 90069, 54275, 56109, .

Nếu quý khách trúng thưởng kết quả xổ số ngày 14/05/2020 hôm nay thì có thể chủ động liên hệ tới công ty phát hành xổ số để có thể lĩnh thưởng.

Kết quả xổ số ngày 14/05/2020 hôm nay

Tag : xổ số ngày 14/05/2020, kết quả xổ số ngày 14/05/2020, xổ số 14/05/2020, kết quả xổ số 14/05/2020. xs ngày 14/05/2020, xs ngày 14/05/2020, kqxs ngày 14/05/2020, kqxs ngày 14/05/2020

>>Xem kết quả xổ số ngày 15-05-2020 nhanh nhất <<

XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
Tags : Xem Xổ số Miền Bắc mỗi ngày | Cập nhật SXMB | xổ số 3 miền | kèo bóng đá trực tuyến | ket qua bong da hom nay | kèo bóng đá hôm nay | nhận định kết quả bóng đá | Dự đoán xsmb | ku casino | 188bet | lode88us.com | casino qh88 | me88 vn | bet1668 | xoso66.art | ST666 | KUWIN |ST 666| soi cầu qh88 | Kubet88.com.co